Het landleven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie gevelreliŽfs door Leo Braat, 1956

 

 

Boeren en tuinders

 

Amsterdam groeide en groeide vorige eeuw. Om de expansie op te vangen, annexeerde de hoofdstad omliggende dorpen. Ook de Sloten met zijn vele boeren- en tuindersbedrijven onderging dit lot toen de stad in 1921 de gronden inlijfde. De wijken rond het Mercatorplein, Hoofddorpplein en Surinameplein werden gebouwd op het nieuw verworven gebied. Ten westen daarvan hielden resterende tuindersbedrijven hun bestaansrecht. Maar midden jaren vijftig breidde Amsterdam zich verder naar het westen uit, het laatste restant tuindersgebied werd ontruimd.

 

 

 

 

De wijk in aanbouw, 1957. De reliŽfs zijn al aangebracht (foto: Beeldbank Amsterdam)

 

 

 

 

 

Leo Braat maakte voor de nieuwe flats drie gevelreliŽfs die aan het verleden van het gebied herinneren.Op het eerste is een huis, moeder met kind, een spittende tuinder en een hooimijt te zien. Op het tweede de oogst van groente, bloemen en vruchten. Het derde reliŽf laat omgeploegde akkers zien, gewas, gevogelte (vleugels), een paard en een roodbonte koe. Ook de huisdieren poes en op de achterpoten staande teckel die het op de vogels gemunt heeft, zijn niet vergeten. Lijkt het zo, of heeft het koeiehoofd iets van een duivelskop?

 

 

 

††††††††††††††

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

Alles is nu minder pais en vree. Aan het begin van de straat staat een groot bord van de politie met de mededeling dat de huizen beveiligd zijn met dna-spray. Midden in de straat is een beveiligingspost gehuisvest.

 

 


 

Leo Braat (1908 Ė 1982)

 

Braat is vooral bekend gebleven als publicist. Voor de oorlog werkte hij als beeldhouwer in steen, na de oorlog voornamelijk in hout en keramiek vanwege de ziekte tbc. Zijn oeuvre bestaat vooral uit kleinplastiek.

 

De beeldhouwer Braat ontwikkelde zich volgens de kunsthistorici van een klassiek beeldhouwer vůůr de oorlog in een meer expressionistische kunstenaar na de oorlog tot aan zijn dood. Aanvankelijk werkte hij in steen, marmer en brons, later vooral in hout en keramiek. Hij maakt de plastieken, reliŽft en potten met de hand.Kleine voorwerpen bakt hij zelf in zijn oven, grote objecten laat hij elders bakken.

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 


 

Jacob Geelstraat†† Amsterdam

 

Fotoís:maart 2011

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Slotervaart