Staalplastiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructie met I-balken door André Volten, 1968

Construction I-bains DIN30

 

 

IJzeren balken

 

In de jaren zestig maakte Volten constructies opgebouwd uit ijzeren balken met een I, H of T-vormig profiel. Deze industriële elementen waardeerde hij om hun gelijkvormigheid en inwisselbaarheid. Het karakter van de sculpturen wordt bepaald door de wijze waarop de balken zijn gestapeld. Die ordening was niet gebaseerd op wetmatigheden maar op zijn intuďtie. De balken interesseerden hem ook om de talloze mogelijkheden hen in alle richtingen uit te bouwen tot grillige open constructies. Hij noemde de sculpturen, waartoe ook de driedelige constructie bij de Sloterplas behoort, daarom ‘kromme gaten’.

 

(uit ‘het Amsterdams Beeldenboek’)

 

 

Plastiek Volten

 

AMSTERDAM - De beroemde plastiek van André Volten aan de Sloterplas wordt door de gemeente aangekocht. Het college van b. en w. trekt honderdduizend gulden uit om het werk, dat in 1968 in bruikleen werd gegeven, in eigendom te krijgen. Het constructivistische beeld wordt beschouwd als een van de beste voorbeelden van Nederlandse beeldhouwkunst.

 

(het Parool, 16 november 1996)

 

 

 

                       

 

 

 

Marmeren voetstuk

 

In 1997 stelde het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor, 70.000 gulden te spenderen aan een marmeren voetstuk voor het kunstwerk. Volten vond dat een ‘zinloze verspilling’. Hij stelde voor met dat geld het vervallen werk van Wessel Couzijn aan de overkant van de Sloterplas op te knappen. Dat idee is niet uitgevoerd, het werk van Couzijn werd pas in 2006 gerestaureerd.

 

 

 


 

André Volten (1925-2002)

 

Schilder vanaf 1946, beeldhouwer vanaf 1953. Volten maakt zich de techniek eigen op de scheepswerf van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij in Noord (NDSM). Van 1954 tot 1957 werkte hij daar als lasser, maar als er tijd was ging hij op de scheepswerf voor zichzelf experimenteren. Volten vestigde zich in 1950 in het industriegebied Buiksloterham, aan de Asterdwarsweg, waar hij tot zijn dood woonde en werkte.

 

André Volten ontwikkelde zich in de jaren vijftig van een abstracte schilder tot een beeldhouwer die gebruik maakte van geometrische vormen om tot constructivistische sculpturen te komen. Revolutionair, zeker voor Nederland, was Voltens vroege gebruik van ’niet-kunstzinnige’ industriële producten zoals ijzeren profielbalken, waaruit hij fragmenten sneed die hij tot open grote constructies laste.

 

Hij behoorde in 1954 tot de oprichters van de Liga Nieuwe Beelden die als doel had, door samenwerking tussen beeldend kunstenaars en architecten, te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het leven. André Volten heeft zeer veel kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Hij droeg met zijn werk in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de gebouwde omgeving. Voor zijn werk kreeg hij in 1996 de Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

 

Volten

 

 

                           

 

 

 

 


 

Sloterpark, oostoever

 

Foto’s: februari 2008

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Slotervaart

 

André Volten in Amsterdam